Beseda brněnská slaví 155 let

IW327SEP200IWL6. listopadu 1860 neformálně vznikla Beseda brněnská, český pěvecký sbor dnes známý pod názvem „Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská”. Spolkově ustanovena byla o rok později v říjnu 1861. Z tehdejších zakladatelů je dnes obecně známý již jen  Pavel Křížkovský, brněnský kněz, bratr augustiniánského řádu, hudebník, skladatel a sbormistr. Předchůdcem Besedy brněnské byl mužský pěvecký spolek působící v Brně do asi roku 1848, zpívající česky i německy.

Pavel Křížkovký působil ve spolku jako sbormistr v letech 1861 až 1963.

Z počátku plní Beseda brněnská spíše úlohu kulturního spolku než uměleckého tělesa. Sbor vystupuje při různých společenských akcích (vítání korunovačních klenotů na nádraží 1867, položení základního kamene Národního divadla v Praze 1968...).

V letech 1876 až 1888 sbor vede Leoš Janáček, čímž se zásadně mění role Besedy brněnské - spolek se transformuje v umělecké těleso, jehož účinkování již nejsou besedy nýbrž koncerty. Na repertoaru přibývají náročná moderní díla a rozsáhlejší skladby, též orchestrální.

1. února 1879 se název spolku mění na  „Filharmonický spolek Beseda brněnská”, název který lépe odpovídá novému poslání spolku.

Po odchodu Leoše Janáčka se ve vedení spolku vystřídalo několik sbormistrů, zaměření sboru se již nemění. Nejdelší sbormistrovské období se pojí se jménem Jaroslava Kvapila, který zde působil v letech 1920 až 1946 - tedy více než čtvrt století. Jan Řezníček vedl sbor ve dvou obdobích 1966 až 1986 a 1991 až 1993, úhrnem 23 let.

V roce 1956 nový název „Filharmonický sbor beseda Brněnská” (spolky se v té době nenoslily).

V roce 1966 se sbor stává součástí Státní Filharmonie Brno a to až do roku 1993, kdy získává nový statut - občanské sdružení a také nový název - dnešní „Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská”.

Od roku 1993 do dnes Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská   nastudoval a předvedl řadu děl z repertoaru duchovní i světské hudby, překročil dokonce rámec „klasické vážné hudby” a zúčastnil se jazzových experimentů.

Od roku 2001 je sbormistrem Petr Kolář.

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská patří mezi nejvýznamnější kulturní prvky Brna a to nejen díky délce existence. Jedná se o sdružení, jehož členové prokazují v dnešní době neobyčejné ambice - dělat něco dobrovolně a dělat to co možná nejlépe.

-ip-

www.bfsbb.cz

Tento web provozuje InternetRegion s.r.o.

Kontakt: redakce(a)ebrno.info

Provoz webu zajišťuje WCM aplikace Alff